Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. Jak zastosować nowe przepisy w praktyce?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w prawie administracyjnym. Od 1 czerwca 2017 r. weszła w życie najobszerniejsza i najbardziej kompleksowa zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w ramach pakietu „ 100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Nowelizacja ma na celu:

 • przyspieszenie postępowań administracyjnych
 • wprowadzenie partnerskich relacji między administracją a obywatelami
 • zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Radca prawny, Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego jednej z kancelarii prawnych w Warszawie. Prowadził liczne sprawy z obszaru prawa administracyjnego oraz obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez wiele lat w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Współpracował z wydawnictwem Lexis Nexis w zakresie merytorycznej redakcji tekstów prawniczych dotyczących między innymi postępowania administracyjnego, w tym komentarzy do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Program szkolenia

1. Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.

2. Zmiany w zasadach postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r.

 • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony
 • kontynuacja utrwalonej praktyki organu („zasada pewności prawa”)
 • polubowne załatwienie spraw
 • wyjątki od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego
 • prawomocność decyzji

3. Przykłady zastosowania zasad postępowania (ćwiczenia praktyczne).

4. Obwieszczenie publiczne i ogłoszenia po zmianach.

5. Terminy:

 • zasady obliczania terminów – przypomnienie
 • zmiany od 1 czerwca 2017 r.
 • liczenie terminów po zmianach (ćwiczenia praktyczne)

6. Terminy załatwienia spraw:

 • konsekwencje niezałatwienia sprawy w terminie
 • zmiany od 1 czerwca 2017 r. – ponaglenie, odpowiedzialność pracowników

7. Skarga do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie postępowania i bezczynność organu.

8. Postępowanie szczególne – nowe rodzaje:

 • postępowanie uproszczone
 • milczące załatwienie sprawy

9. Decyzja administracyjna:

 • nowy katalog elementów decyzji (ćwiczenia praktyczne)
 • pouczenie stron i jego konsekwencje
 • skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu I instancji – organu centralnego

10. Nowe postępowanie odwoławcze:

 • skutki wniesienia odwołania, zrzeczenie się prawa do odwołania
 • rozszerzenie zakresu postępowania dowodowego przed organem II instancji
 • wiążące wytyczne dla organu I instancji
 • pouczenie w decyzji organu II instancji
 • sprzeciw do sądu administracyjnego od decyzji kasatoryjnej (ćwiczenia praktyczne)

11. Skarga do sądu administracyjnego na uchwałę lub zarządzenie organu samorządowego:

 • likwidacja wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 • termin do wniesienia skargi
 • zmiany dla organów i dla sądu

12. Administracyjne kary pieniężne:

 • wymierzanie kar
 • dyrektywy wymiaru kary

13. Postępowanie mediacyjne i ugoda.

14. Informacja o pozostałych zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Cena szkolenia

550 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 2.03.2018 r.
590 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 3.03.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 550 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-03-16 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
al. Jana Pawła II 25

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe