Zmiany w opodatkowaniu i oskładkowaniu honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom od 1 stycznia 2018 roku (w tym w stosowaniu 50 % kosztów uzyskania przychodów) Omówienie najnowszych stanowisk sądów, organów podatkowych i ZUS oraz zmian w przepisach – praktyczne warsztaty.

Opis szkolenia:

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła m.in. zmiany w zasadach stosowania 50 % autorskich kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, w ostatnich miesiącach obserwujemy zmiany w stanowiskach organów podatkowych, wyrażanych w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego,  odnośnie warunków umożliwiających stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowników wypłacanych na podstawie umowy o pracę. Mając na względzie powyższe zmiany, a w szczególności występujące w praktyce wątpliwości w zakresie kwalifikacji honorariów autorskich do poszczególnych źródeł przychodów, jak i warunków stosowania tzw. 50 % autorskich kosztów proponujemy Państwu warsztaty, których przedmiotem będzie omówienie zagadnień podatkowych dotyczących wypłacanych należności autorskich – zarówno z punktu widzenia twórcy, jak i podmiotu z nim kontraktującego. W związku z tym, iż znajomość zagadnień dotyczących rodzajów umów zawieranych z twórcami  i zasad ich oskładkowania ma również niebagatelne znaczenie, w trakcie warsztatów omówione zostaną także wybrane zagadnienia dotyczące składek na ZUS od umów zawieranych z twórcami i artystami wykonawcami.

Warsztaty polecane są szczególnie podmiotom z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamy, kultury i rozrywki, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, administracji publicznej (w tym instytucjom kultury).

Program szkolenia:

I. Źródła przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, tj.

1) stosunek pracy,

2) działalność wykonywana osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia),

3) działalność gospodarcza,

4) prawa majątkowe.

II. Zasady dotyczące kwalifikowania przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych do poszczególnych źródeł przychodów – omówienie.

III. Stosowanie – po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. – 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w tym w ramach stosunków pracowniczych, a w szczególności:

a) warunki stosowania kosztów autorskich, w tym rodzaje działalności twórczej, ograniczenie kwotowe oraz wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów, w szczególności umów o pracę;

b) zakres niezbędnej dokumentacji;

c) omówienie aktualnych stanowisk organów podatkowych dotyczących warunków stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów na przykładach wybranych interpretacji podatkowych wydawanych w indywidulanych sprawach, a także orzecznictwa sądów administracyjnych.

IV. Zasady opodatkowania podatkiem VAT usług twórców i artystów wykonawców, w tym stawki podatku VAT, zwolnienia podatkowe oraz zasady określania miejsca świadczenia usług.

V. Podatek od czynności cywilnoprawnych – czy dotyczy umów autorskoprawnych?

VI. Zagadnienia wybrane z zakresu problematyki umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania:

1) metody unikania podwójnego opodatkowania oraz certyfikaty rezydencji;

2) zasady opodatkowania praw autorskich i pokrewnych na przykładach wybranych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

VII. Zagadnienia wybrane dotyczące składek ZUS od umów zawieranych z twórcami i artystami wykonawcami:

1) umowa o dzieło – charakterystyka i warunki jej zastosowania;

2) umowa o pracę;

3) omówienie aktualnego orzecznictwa i stanowisk ZUS dotyczących umów o dzieło.

 

SZKOLENIE PROWADZI: Joanna Karasińska- radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. Kraków-Katowice. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym i handlowym. Doradza m.in. w wąskiej dziedzinie prawa, zajmując się podatkowymi aspektami praw własności intelektualnej, w tym w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich w kraju i za granicą oraz oskładkowania umów zawieranych z twórcami i artystami z różnych branż. Opracowuje umowy cywilnoprawne, w tym reprezentuje krajowych i zagranicznych przedsiębiorców w trakcie negocjowania i przygotowywania kontraktów handlowych.

Cena szkolenia: 580 zł netto (+23% VAT)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT – zwolniony.

Cena zawiera:

– uczestnictwo w szkoleniu – ok. 6 godzin dydaktycznych,

– materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,

– dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,

– serwis kawowo – kanapkowy

Cena szkolenia: 580 zł netto (+ 23 %VAT) zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-09-27 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Nowy Świat 72
00-330

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe