ZMIANY W PODATKU VAT 2019/2020

Cel szkolenia i program

 1. Biała lista
 • Obowiązek zapłaty na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników
 • Sankcje za płatność na rachunek nieznajdujący się na białej liście

2. Mechanizm podzielonej płatności

 • Likwidacja odwrotnego obciążenia
 • Warunki stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
 • Wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności
 • Mechanizm podzielonej płatności a transakcje w walucie obcej,
 • Mechanizm podzielonej płatności a transakcje z kontrahentami zagranicznymi
 • Zasady fakturowania przy mechanizmie podzielonej płatności
 • Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

3. Matryca stawek (nowe klasyfikacje statystyczne, zmiany stawek VAT)

4. Wiążące informacje Stawkowe (WIS)

 • Zasady występowania po WIS
 • Zakres ochrony na podstawie WIS

5. Kasy fiskalne

 • Faktura do paragonu
 • Kasy fiskalne online – Centralne Repozytorium Kas
 • Ulgi na nabycie kas fiskalnych

6. Nowe zasady opodatkowania transakcji w obrocie transgranicznym

 • Dokumentowanie transakcji
 • Warunki do stosowania stawki 0%
 • Łańcuchowe transakcje transgraniczne
 •  Magazyny call off stock

7. JPK _VDEK – likwidacja deklaracji VAT

Prowadzący

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doradca podatkowy. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. W ramach współpracy z kancelarią prawną przygotowywała artykuły publikowane w Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej. Współpracowała również z serwisem podatkowym spółki Taxall, opracowując zagadnienia związane z egzaminem zawodowym na doradcę podatkowego. W latach 2014-2017 trener wewnętrzny pracowników administracji skarbowej z ramienia Centrum Zawodowego Resortu Finansów specjalizujący się w procedurze administracyjnej, odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, a także w zagadnieniach związanymi z kontrolą podatkową, postępowaniem podatkowym oraz podatkiem od towarów i usług. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła wiele szkoleń i warsztatów z zagadnień proceduralnych oraz materialnych dla komórek wierzycielskich, komórek postępowań podatkowych, a także obsługi bezpośredniej podatnika. Prowadzi również szkolenia dla firm zewnętrznych. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku doradztwo podatkowe oraz podatki. Specjalista ds. podatków na jednej z największych uczelni w Polsce.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 549 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2020-01-28 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe