Zmiany w prawach i obowiązkach wierzycieli w egzekucji cywilnej po 1 stycznia 2019 roku.

Przedmiotem zajęć będzie praktyczne omówienie zmian związanych z ustawą o komornikach sądowych, ustawą o kosztach komorniczych oraz nowelizacją KPC w kontekście wierzycieli, działających w strukturach administracji publicznej. Znaczna część tych uregulować wchodzi w życie już w dniu 1 stycznia 2019 roku i będzie miała zastosowanie również do postępowań egzekucyjnych rozpoczętych przed tą datą.


1. Przepisy przejściowe – problematyka reguł intertemporalnych tj. od kiedy nowe przepisy winno się stosować.
2. Nowy model usytuowania w systemie egzekucji komorników sądowych.
3. Zakres i elementy postanowień kosztowych wydawanych przez komorników sądowych.
4. Właściwość rzeczowa komorników, prawo do wyboru.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego.
6. Terminy na przekazanie wierzycielowi wyegzekwowanych należności i skutki ich niedochowania.
7. Koszty działalności komorniczej, a wydatki egzekucyjne.
8. Nadzór judykacyjny, administracyjny i wewnętrzny nad komornikami sądowymi.
9. Zmiany w zakresie egzekucji cywilnej wprowadzone do KPC, a zatem m.in. w zakresie skarg na czynności komorników, nadzoru judykacyjnego, wyjawienia majątku, egzekucji z ruchomości, działań związanych z poszukiwaniem majątku dłużnika, wykazem majątku składanego na żądanie komornika.
10. Model kosztów komorniczych po zmianach od 1 stycznia 2019 roku.
11. Wydatki egzekucyjne – pojęcie, tryb wnoszenia zaliczki i jej rozliczania.
12. Postanowienia komornicze dotyczące kosztów egzekucyjnych.
13. Opłata egzekucyjna przy należnościach pieniężnych i niepieniężnych.
14. Przypadki ponoszenia opłat egzekucyjnych przez wierzyciela.
15. Wpływ zwolnienia od kosztów sądowych na postępowanie egzekucyjne.
16. Koszty egzekucyjne przy zbiegach egzekucji.

Cena szkolenia: 549 +23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-03-06 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe