Zmiany w zamówieniach publicznych na prace projektowe i roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów wynikających z nowych dyrektyw i aktualnego orzecznictwa

Zapraszamy na szkolenie, które przygotwuje do praktycznego stosowania przepisów ze wskazaniem na ryzyka związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego w oparciu o Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. Trenerka zwróci uwagę na ostatnie zmiany oraz najbardziej newralgiczne obszary związane z powyższą tematyką.

Trener: EWA WIKTOROWSKA

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.

Program

 

  1. Wybór trybu udzielenia zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane
  1. Nowe wymagania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane
  1. Szacowanie  wartości zamówienia w zamówieniu na usługi i roboty budowlane
  1. Zasady agregowania zamówień na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
  1. Zasady podziału zamówień
  1. Warunki udziału w postępowaniu na prace projektowe i roboty, określanie minimalnych zdolności
  1. Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne
  1. Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej w zamówieniach na nadzór, prace projektowe i roboty budowlane
  1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu lub wymagania stawiane dostawom, usługom lub robotom budowlanym
  1. Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniu na nadzór inwestorski, prace projektowe i roboty budowlane
  1. Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy
  1. Nieistotne i istotne zmiany umowy
  1. Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
  1. Zmiany umowy w oparciu o art. 142 ust. 5 Pzp.
  1. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego
  1. Pytania i odpowiedzi

Wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia oraz zapisy dostępne TUTAJ

Cena szkolenia: 990 zł netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-01-25 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Golden Floor

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe