Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych

Krótko o szkoleniu:

Szkolenie ma na celu dostarczyć pracownikom urzędów i instytucji publicznych praktycznej wiedzy w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargowym przy organizowaniu przetargów.

Korzyści ze szkolenia:

1. Zapoznanie się z zagrożeniami interesów ekonomicznych organizatora przetargów.

2. Zapoznanie się z instrumentami prawnymi służącymi do zwalczania zmów przetargowych.

3. Poznanie mechanizmów unikania negatywnych skutków dla organizatora przetargu wynikających z możliwości zawarcia zmowy przetargowej przez oferentów.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

1. Praktyczna wiedza w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargom przy organizowaniu przetargu (na etapie określania przedmiotu zamówienia, opracowywania SIWZ etc.

2. Praktyczna wiedza w zakresie wykrywania i niwelowania skutków w sytuacji wystąpienia zmowy przetargowej.

3. Praktyczna wiedza w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia symptomów zmowy przetargowej.

Uczestnicy:

Pracownicy urzędów/instytucji publicznych, którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się procedurami przetargowymi.

Program:

I. Wprowadzenie – zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję

II. Wyłączenia spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

III. Postępowanie przez Prezesem UOKIK – uprawnienia organu antymonopolowego

– procedura leniency

– decyzje Prezesa UOKiK oraz ich skutki prawne

– postępowanie odwoławcze

IV. Zmowa przetargowa jako szczególny rodzaj porozumienia ograniczającego konkurencję

– podstawa prawna i cel zakazu zawierania zmów przetargowych,

– ograniczenie konkurencji w przetargach;

– zmowa przetargowa a czyn nieuczciwej konkurencji,

– utrudnianie lub udaremnianie przetargu publicznego – art. 305 k.k.,

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zakazu zawierania zmów przetargowych,

VI. Analiza przesłanek stwierdzenia zmowy przetargowej,

– powiązania między przedsiębiorcami;

– symptomy: zachowania bezpośrednio przed przetargiem;

– symptomy: zachowania w toku przetargu;

– symptomy: zachowania po ogłoszeniu wyników przetargu;

VII. Działania ograniczające zmowy przetargowe;

VIII. Przykłady zmów przetargowych – analiza orzecznictwa.

Cena szkolenia: 690,00 zł netto zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-07-03 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe