Posłowie postanowili ułatwić ubieganie się o przyjęcie do Państwowego Zasobu Kadrowego młodym urzędnikom z niewielkim stażem pracy. W tym celu obniżyli z pięciu do trzech lat minimalny staż pracy, którym musi się legitymować kandydat w chwili zdawania organizowanego przez KSAP egzaminu uprawniającego do zajmowania wysokich stanowisk państwowych.

Posłowie uznali, że osoby posiadające stopień naukowy doktora są wystarczająco dobrze przygotowane, aby należeć do Państwowego Zasobu Kadrowego, a tym samym mieć możliwość obejmowania kierowniczych stanowisk m.in. w administracji państwowej.

Ustawa ma wejść życie 14 dni od dnia ogłoszenia, teraz trafiła do Senatu.