Sprawozdanie można przekazać jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie serwisu UZP. W tym celu można użyć loginu wykorzystywanego w dotychczasowej komunikacji z Urzędem.Do sporządzenia i przekazania sprawozdania zobowiazane sa podmioty, które, w roku objetym sprawozdaniem, udzieliły zamówien (w tym zamówien sektorowych) o wartości powyżej 14.000 euro.Wprowadzenie drogi elektronicznej, jako sposobu przekazywania sprawozdań, wynika przede wszystkim z potrzeby przyspieszenia i usprawnienia przetwarzania zawartych w nich danych. System elektroniczny pozwoli na ujednolicenie danych oraz wyeliminowanie błędów, które pojawiały sie przy tradycyjnym sposobie przekazywania sprawozdań.