Najważniejsze zmiany w budżetach programów unijnych to: więcej pieniędzy na drogi krajowe i drogi transeuropejskie przecinające terytorium Polski, dodatkowe środki na informatyzację administracji i szkół oraz finansowanie ścisłych wydziałów w szkolnictwie wyższym, m.in. informatycznych i inżynieryjnych.

W latach 2007-2013 Polska będzie miała do wykorzystania 67,3 mld euro wsparcia z unijnych funduszy strukturalnych i spójności. Jak wyjaśnia Gęsicka, w toku trwających kilka miesięcy konsultacji nt. programów z zainteresowanymi instytucjami, firmami, samorządami i organizacjami pozarządowymi, dokonano pewnych przesunięć w budżetach poszczególnych programów.

Ok. 55 proc. pieniędzy z UE zostanie przeznaczone na transport i infrastrukturę środowiskową, ok. 30 proc. na sferę gospodarki, a ok. 15 proc. na zasoby ludzkie.

1 grudnia resort rozwoju regionalnego prześle do Komisji Europejskiej (KE) przyjęte przez rząd programy rozwoju Polski po 2007 r., które będą współfinansowane przez UE – zapowiedziała na czwartkowej konferencji prasowej minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka.

W środę rząd przyjął trzy programy opracowane w resorcie rozwoju – tzw. dokumenty sektorowe: „Kapitał ludzki”, „Infrastruktura i Środowisko” oraz „Pomoc techniczna”, a ponadto spajający je organizacyjnie dokument ogólny „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia” (NSRO).

Trzy pierwsze dokumenty muszą zostać zaakceptowane przez KE – to obowiązkowy etap w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy na rozwój społeczno-gospodarczy; ostatni dokument wysyłany jest do informacji Komisji – wyjaśnił wiceminister rozwoju, Jerzy Kwieciński.

Obok przyjętych przez rząd programów, od 2007 r. przy większościowym udziale pieniędzy unijnych realizowane będą programy „Innowacyjna Gospodarka”, program rozwoju dla Polski Wschodniej oraz dla europejskiej współpracy terytorialnej i programy dla poszczególnych województw.