Odbywające się w dniach 23-26 listopada w Poznaniu targi GMINA to, poza wszechstronną ofertą wystawienniczą, merytoryczny program wydarzeń umożliwiający zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości oraz zdobycie pełnej, fachowej wiedzy. Do udziału w Forum Samorządowo-Biznesowym zaproszeni są przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji aktywnie wspierających rozwój lokalny oraz potencjalni inwestorzy.

3xP

Partnerstwo Publiczno-Prywatne to jeden z najważniejszych tematów podejmowanych w ramach Forum Samorządowo-Biznesowego. Zyskujące coraz większą liczbę zwolenników PPP polega przede wszystkim na umowie pomiędzy samorządem lokalnym a prywatnym inwestorem, który dostarcza kapitał oraz buduje infrastrukturę, w zamian za co otrzymuje prawo do eksploatacji i czerpania pożytków z przeprowadzonej inwestycji. O rynku PPP w Polsce, praktycznym zastosowaniu oraz konstruowaniu wniosku mówić będą eksperci z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz. Podczas konferencji można będzie zdobyć wiedzę na temat barier dla PPP w Polsce, dobrych praktyk, poszukiwania inwestorów i ścieżki wyboru partnera prywatnego. Temat PPP poruszy również firma F5 Konsulting, prezentując polskie przykłady już wdrożonych projektów.

Urbanistyka a procesy inwestycyjne

Jednym z zadań należących do samorządów lokalnych jest zapewnienie ładu architektonicznego. Intensywna modernizacja i swoiste rozrastanie się miast sprzyja chaosowi i dezorganizacji, powodującej nieodwracalne zmiany w estetyce i funkcjonalności miejskiej przestrzeni. O tym, jak temu zapobiec dowiedzieć można się będzie podczas konferencji „Urbanistyka a procesy inwestycyjne”, organizowanej przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie. W jej ramach specjaliści-praktycy w dziedzinie inwestowania, urbaniści i znawcy prawa odpowiedzą m.in. na pytanie, w jaki sposób tymczasowość i wszelkie oddolne procesy mające miejsce w przestrzeni miejskiej uczynić częścią planowania. W przerwie konferencji nastąpi wręczenie nagród w I edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce.

I, jak Integracja i Informatyzacja

Program trzeciego dnia Forum Samorządowo-Biznesowego w znacznej mierze dotyczył będzie rozwiązań przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Partnerem tego bloku tematycznego jest Fundacja INTEGRACJA. Podczas konferencji przedstawione zostaną prawidłowe rozwiązania oraz przykłady kuriozalnych pomysłów na dostosowanie przestrzeni publicznej i budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania urzędów jest dziś sprawność i jakość usług, na którą w pozytywny sposób wpływają coraz bardziej popularne rozwiązania informatyczne w obsłudze klienta. Wiedzy na temat zasad wprowadzania e-obsługi dostarczy seminarium „Praktyczne zasady wdrażania e-administracji na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego”, przygotowane przez Wydawnictwo Municipium, wydawcę Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Zaproszeni eksperci opowiedzą o typowych problemach, które pojawiają się w trakcie wprowadzania systemów informatycznych, a także pokażą sposoby ich rozwiązywania. Przedstawiciele wybranych urzędów przedstawią natomiast sprawdzone procedury postępowania przy tego typu procesach.

Forum odpowiada na pytania

Towarzyszące targom GMINA, trwające trzy dni Forum spełniać będzie funkcję przewodnika po często zawiłych i wciąż zmieniających się przepisach. Będzie też wskazówką dla wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w polskich gminach. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny dla uczestników targów GMINA oraz odbywających się w tym samym czasie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO i Międzynarodowych Targów Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA.

Kompleksowa GMINA

Atutem targów GMINA jest szeroka oferta produktów i usług z zakresu architektury miejskiej, infrastruktury techniczno-komunikacyjnej, nowoczesnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, oświaty i sportu informatyki w instytucjach publicznych oraz informatyzacji gmin skierowana do prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów, marszałków sejmików, dyrektorów i kierowników urzędów państwowych, dyrektorów departamentów strategii i rozwoju oraz planowania przestrzennego w jednostkach samorządowych a także reprezentantów instytutów badawczych.
Targi przynoszą obopólne korzyści, dając wystawcom możliwość prezentacji najnowszych produktów z wielu dziedzin, dla zwiedzających natomiast są szansą na nawiązanie kontaktów, konsultacje z producentami oraz praktyczne zapoznanie się z ofertą.

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Więcej informacji: www.gmina.mtp.pl, www.investfield.mtp.pl

Zakup biletu on line: www.mtp24.pl

Patronat Honorowy: Ministerstwo Infrastruktury, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Fot: MTP Targi Gmina 2009

Serwis publiczni.pl jest patronem medialnym niniejszego wydarzenia.