Odpowiednio opracowana polityka bezpieczeństwa, nie tylko zagwarantuje ciągłość działania firmie, ale również pozwoli ograniczyć zagrożenia.

Podczas konferencji „Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie” porozmawiamy na temat zarządzania bezpieczeństwem oraz  przedstawimy  nowoczesne rozwiązania do skutecznej ochrony, które pomogą zapewnić sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Bardzo serdecznie zapraszamy!

Już 8 lipca w Warszawie

„Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie”

Oficjalna strona wydarzenia >>>

Proponowane zagadnienia tematyczne:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:

– zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu

– prawne aspekty bezpieczeństwa informacji

– zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy

– technologie bezpieczeństwa systemów informatycznych

– system zarządzania bezpieczeństwem informacji

– metody zarządzania ryzykiem (analiza)

– audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji

– polityka bezpieczeństwa

 • Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym – bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym: zarządzanie incydentami i ciągłością działania,  scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji

Do udziału w konferencji zapraszamy:

Przedstawicieli instytucji:

 • publicznych, wojskowych oraz rządowych,
 • bankowych i ubezpieczeniowych,

Przedstawicieli firm:

 • telekomunikacyjnych i mediowych
 • usługowych
 • produkcyjnych
 • przemysłowych

Grupa docelowa:

 • prezesi i członkowie zarządu
 • pełnomocnicy i doradcy zarządu
 • dyrektorzy i kierownicy techniczni
 • dyrektorzy i kierownicy ds. bezpieczeństwa
 • kierownicy i szefowie ochrony obiektów, ochrony mienia
 • dyrektorzy i kierownicy ds. ryzyka operacyjnego
 • dyrektorzy i kierownicy ds. zarządzania nieruchomościami
 • dyrektorzy i kierownicy IT
 • dyrektorzy i kierownicy finansowych
 • facility managerowie
 • dyrektorzy i kierownicy ds. inwestycji
 • Business Continuity Managerowie
 • audytorzy

Zgłaszam swój udział >>>

Mają Państwo  pytania?

Zapraszam do kontaktu

Ewa Głowacka

tel. 721-728-913

ewa.glowacka@multitrain.pl