Wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne i przygotowane na ich podstawie ortofotomapy oddają rzeczywisty i całkowicie obiektywny obraz powierzchni Ziemi, dlatego jako materiał wysoce precyzyjny i aktualny są niezastąpionym źródłem wiedzy m.in. o stanie pokrycia i zagospodarowania terenu oraz o wielu innych zjawiskach przestrzennych, zastępując równocześnie tradycyjne mapy czy szkice terenowe.

Produkty geoinformatyczne spółki Techmex znajdują zastosowanie w jednostkach samorządowych, wspierając procesy decyzyjne i ułatwiając realizację zadań poszczególnych wydziałów i referatów. Z produktów tych korzystają: Wydziały Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Biura Rozwoju, Wydziały Inwestycji Miejskich, Wydziały Gospodarki Mieszkaniowej, Wydziały Organizacji i Spraw Administracyjnych.

Foto 1. Zdjęcie satelitarne QuickBird, DigitalGlobe®

Od września 2008, Techmex oferuje zdjęcia satelitarne DigitalGlobe® o rozdzielczości 50 cm pochodzące z satelity WorldView-1 oraz zobrazowania o rozdzielczości 61 cm pozyskiwane z satelity QuickBird.

Wysokorozdzielcze zdjęcia stanowią podstawę do opracowywania przez Techmex SA zaawansowanych produktów geoinformatycznych (GIS), takich jak ortofotomapy, numeryczne modele terenu, trójwymiarowe modele zabudowy, mapy akustyczne, mapy wektorowe i tematyczne. Produkty te wykorzystywane są w wielu dziedzinach gospodarki, między innymi w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, leśnictwie, rolnictwie, telekomunikacji, zarządzaniu kryzysowym i obronności.

Ortofotomapy uzyskiwane na podstawie zdjęć z satelitów QuickBird czy WorldView-1 charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością planimetryczną rzędu 50 cm, a więc odpowiadającą mapom wykonanym w skali nawet do 1:2000. Taka rozdzielczość obrazów zapewnia precyzyjną identyfikację obiektów terenowych o powierzchni poniżej 50 cm, a bardzo wysoka ostrość i kontrast obrazu pozwala na bezbłędną identyfikację obiektów liniowych, takich jak linie energetyczne czy linie rozdzielające pasy ruchu drogowego.

Zmiany w przestrzeni

Biura Rozwoju korzystają często z usługi detekcji zmian, która polega na nałożeniu na siebie ortofotomap z różnych okresów i wizualizacji zmian, jakie nastąpiły na interesującym nas obszarze w danym czasie. Wynikiem przeprowadzenia detekcji zmian w przestrzeni jest warstwa wektorowa z przypisanymi atrybutami.

Numeryczny Model Terenu wykorzystywany jest w planowaniu przestrzennym. Umożliwia on automatyczną interpolację warstwic, obliczanie spadków terenu i określenie jego ekspozycji, obliczanie przekrojów przez teren, wizualizację i wszelkie obliczenia inżynierskie. Unikalną cechą modelu jest jego aktualność oraz to, że zawiera wszystkie sztuczne wyniesienia lub obniżenia terenu, takie jak nasypy, skarpy, wały, czy wyrobiska.

Numeryczny Model Terenu wraz z Trójwymiarowym Modelem Zabudowy pozwalają tworzyć modele miast w wirtualnej rzeczywistości, które wykorzystywane są m.in. do opracowywania map akustycznych przez wydziały Ochrony Środowiska.

Foto 2. Przykład mapy akustycznej miasta

Model mapy akustycznej udostępniany jest w postaci graficznej i numerycznej. Uwzględnia różne źródła hałasu oraz umożliwia stworzenie mapy zbiorczej. Pozwala to na przeprowadzanie dalszych analiz środowiska akustycznego oraz stałego uaktualniania modelu o dane, co pozwala na wypracowanie długotrwałego i spójnego programu zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu hałasu.

Liczy się szybkość – www.geoserwer.pl

W dzisiejszym świecie za pośrednictwem Internetu można kupić niemal wszystko – nawet wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne. Sklep internetowy Geoserwer.pl to pierwszy w Polsce portal mapowy umożliwiający zakup zdjęć satelitarnych online. Dokonywanie zakupów w serwisie Geoserwer.pl jest szybkie i proste. Zobrazowania satelitarne podzielone są na kwadraty o powierzchni 1 km2, a klient po prostu dokłada do wirtualnego koszyka wybrane obszary. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności internetowych AllPay lub za pomocą zwykłego przelewu, nabywca może zalogować się na swoje konto i pobrać zakupione produkty ze strony internetowej sklepu. Realizowanie transakcji w trybie online eliminuje problemy związane z wysyłką i znacznie skraca czas oczekiwania na produkt – w przypadku szybko dokonanej płatności, klient może otrzymać zakupione zdjęcia już po kilku godzinach od momentu złożenia zamówienia.

Kontakt:

Techmex SA
Krzysztof Stańczak
tel: (022) 56-08-222
kstanczak@techmex.com.pl
www.techmex.com.pl