1

Prawo energetyczne

  • 17 maja, 2016
SZKOLENIE POTWIERDZONE Krótko o szkoleniu: Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe). Korzyści…

Warsztaty „ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2? (działającego od połowy sierpnia 2015 r.)

  • 29 września, 2015
Szkolenie dedykowane jest kierownikom podmiotów realizujących zadania publiczne oraz innym osobom uprawnionym do podpisywania dokumentów wychodzących na zewnątrz tych podmiotów. Prowadzone będzie ze szczególnym uwzględnieniem aparatu pojęciowego i słownictwa właściwego dla administratywistów – a nie informatyków. W czasie szkolenia będzie możliwość założenia i…

Umowy w obrocie gospodarczym

  • 27 listopada, 2014
Cel szkolenia : Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie kompendium wiedzy na temat zawierania umów w obrocie gospodarczym. Zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania umów cywilno-prawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym oraz uzyskania wiedzy o sposobach zabezpieczenia należytego wykonania zawartych umów. Uczestnicy…