1

Archiwizacja dokumentacji

  • 30 stycznia, 2019
Szkolenie skierowane jest do osób: - zajmujących się archiwizowaniem dokumentów - pracujących w sekretariatach i kancelariach - zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji. Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami…

Gospodarka odpadami – ewidencjonowanie i sprawozdawczość

  • 24 sierpnia, 2018
Krótko o szkoleniu: Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami szkolenie z praktycznymi rozwiązaniami, analizy przypadków, praca na przykładach. Korzyści ze szkolenia: Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę niezbędną do prowadzenia w sposób samodzielny kompleksowej, bieżącej ewidencji odpadów oraz corocznych zbiorczych zestawień danych…

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI- AKREDYTOWANY KURS (30 H)

  • 9 lipca, 2018
PROGRAM SZKOLENIA 1. Wprowadzenie  - pre-test – sprawdzający wiedzę Uczestników przed szkoleniem - modele zarządzania zasobami ludzkimi – ujęcie praktyczne - strategia personalna firmy i jej dostosowanie do kultury organizacyjnej - zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządowych (case study – analiza…

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

  • 12 kwietnia, 2018
Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji…

Archiwizacja Dokumentacji – Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

  • 13 marca, 2018
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę interentową: Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt>>> Cel szkolenia:     Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego.     Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie.     Uniknięcie odpowiedzialności…

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji. Szacowanie i ocena ryzyka.

  • 2 lutego, 2018
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej szacowania ryzyka w ochronie danych osobowych.     ODBIORCY SZKOLENIA ·         Inspektorzy ochrony danych osobowych ·         administratorzy danych osobowych ·         Dyrektorzy i prezesi jednostek państwowych -       Właściciele i prezesi firm prywatnych   Trener…