1

Archiwizacja dokumentacji

  • 30 stycznia, 2019
Szkolenie skierowane jest do osób: - zajmujących się archiwizowaniem dokumentów - pracujących w sekretariatach i kancelariach - zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji. Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami…

Prof. Jerzy Bralczyk – Sztuka mówienia – o perswazji i manipulacji językowej

  • 22 sierpnia, 2018
I.   Część wykładowa: Sztuka mówienia i perswazja językowa 1.  Mówienie, przemawianie, rozmawianie. Świadomość zasad a spontaniczność komunikacji. Podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami; wiarygodność; sprawność językowa. 2.  Różne poziomy kontaktu: czynniki sytuacyjne; mowa…

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI- AKREDYTOWANY KURS (30 H)

  • 9 lipca, 2018
PROGRAM SZKOLENIA 1. Wprowadzenie  - pre-test – sprawdzający wiedzę Uczestników przed szkoleniem - modele zarządzania zasobami ludzkimi – ujęcie praktyczne - strategia personalna firmy i jej dostosowanie do kultury organizacyjnej - zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządowych (case study – analiza…

Komunikacja wewnętrzna i internal PR

  • 25 października, 2017
Krótko o szkoleniu: Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom pełne zrozumienie roli, jaką odgrywa komunikacja wewnętrzna w procesie budowania całościowego wizerunku firmy. Podjęta zostanie kwestia budowania wspólnej kultury oraz klimatu organizacyjnego, jako czynników wspierających efektywną komunikację i współpracę. Korzyści ze szkolenia:…

szkolenie „OCHRONA PRAW KONSUMENTA W E-COMMERCE – NAJNOWSZE TENDENCJE I ZMIANY PRZEPISÓW – CZYLI JAK PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ E-COMMERCE W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM KONSUMENCKIM?”

  • 25 maja, 2017
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się: Jakie są najważniejsze zmiany wynikające z ustawy o prawach konsumenta oraz zmian przepisów dotyczących uznania za niedozwolone wzorców umownych, Jakie są najważniejsze zmiany przepisów dotyczących alternatywnego rozstrzygania sporów i rozstrzygania sporów on-line, Jakie informacje powinieneś…

Działania edukacyjno – informacyjne oraz współpraca z mediami. Tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych.

  • 24 maja, 2017
Zagadnienia związane z tworzeniem pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce wzbudzają coraz większe zainteresowanie kadry zarządzającej. Sposób postrzegania firmy przez potencjalnego klienta nabiera obecnie coraz większego znaczenia. W firmach wodociągowych wzrasta świadomość, że przedsiębiorstwo nie może być pozbawione działu PR,…

Sztuka prowadzenia szkoleń (termin gwarantowany)

  • 23 czerwca, 2016
Krótko o szkoleniu: Szkolenie adresowane dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności praktyczne w zakresie wystąpień publicznych, prowadzenia szkoleń. Szkolenie umożliwia poznanie i ćwiczenie technik prowadzenia szkoleń. Korzyści ze szkolenia: 1. Poznanie zasad tworzenia dobrego spotkania, ukierunkowanego na osiągnięcie zaplanowanego celu…