1

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

  • 9 lipca, 2018
PROGRAM SZKOLENIA 1. Omówienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi). 2. Obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie. 3. Rola wytycznych horyzontalnych w procesie…

Kurs zamówień publicznych dla Wykonawców i Zamawiających (30H)

  • 9 lipca, 2018
PAMIETAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU PROGRAM SZKOLENIA: 1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa); źródła prawa wspólnotowego – charakterystyka i zakres obowiązywania w krajach członkowskich rola orzecznictwa ETS w systemie zamówień publicznych. źródła prawa krajowego stosowanie…

Konferencja – Skuteczne sposoby na unikanie błędów podczas realizacji projektów unijnych. Nowa Perspektywa Finansowa 2014 – 2020.

  • 15 września, 2017
Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło, zaprosić Państwa na tegoroczną Konferencję dotyczącą tematyki zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych. Już 26 października 2017 br. w Poznaniu,  podzielmy się z Państwem wiedzą, którą zdobywaliśmy przez ponad dziesięć lat, praktycznie zgłębiając zagadnienia…

Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie.

  • 7 czerwca, 2017
Szkolenie realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Szkolenie  przygotowane z myślą o tych z Państwa, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty z Programów POIiŚ. Intensywny program…

Warsztaty „WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE”

  • 3 czerwca, 2016
Warsztaty "WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE" Warszawa, 23 czerwca 2016r. Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/wisp/formularz_pr10.php W dniu 16 czerwca 2016 r.…

Warsztaty „ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2? (działającego od połowy sierpnia 2015 r.)

  • 29 września, 2015
Szkolenie dedykowane jest kierownikom podmiotów realizujących zadania publiczne oraz innym osobom uprawnionym do podpisywania dokumentów wychodzących na zewnątrz tych podmiotów. Prowadzone będzie ze szczególnym uwzględnieniem aparatu pojęciowego i słownictwa właściwego dla administratywistów – a nie informatyków. W czasie szkolenia będzie możliwość założenia i…

XXV FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

  • 2 września, 2015
XXV FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI   Warszawa, 14-15 października 2015 r.                    Patron Honorowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Zapraszamy do Fabryki Wełny Hotel & SPA. Obiekt mieści się w budynku dawnej fabryki rodziny Baruchów w samym centrum Pabianic, w niedalekiej…