1

Zmiany postępowania egzekucyjnego w administracji w roku 2020.

  • 26 sierpnia, 2020
Weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.). Zasadnicza część zmian wchodzi…

Archiwizacja dokumentacji

  • 30 stycznia, 2019
Szkolenie skierowane jest do osób: - zajmujących się archiwizowaniem dokumentów - pracujących w sekretariatach i kancelariach - zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji. Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami…

Kurs zamówień publicznych dla Wykonawców i Zamawiających (30H)

  • 9 lipca, 2018
PAMIETAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU PROGRAM SZKOLENIA: 1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa); źródła prawa wspólnotowego – charakterystyka i zakres obowiązywania w krajach członkowskich rola orzecznictwa ETS w systemie zamówień publicznych. źródła prawa krajowego stosowanie…

Największe problemy nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w 2017r.- wyjaśnienia, komentarze, wzory pism

  • 14 grudnia, 2017
Szkolenie ma wyjaśnić największe wątpliwości i problemy pojawiające się w związku z nowelizacją. W ramach szkolenia omówione zostaną casusy, wykładowca zaproponuje konkretne rozwiązania prawne i instytucjonalne jak tez wzory pism do stosowania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych. ODBIORCY SZKOLENIA:Niniejsze szkolenie…

Konferencja – Skuteczne sposoby na unikanie błędów podczas realizacji projektów unijnych. Nowa Perspektywa Finansowa 2014 – 2020.

  • 15 września, 2017
Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło, zaprosić Państwa na tegoroczną Konferencję dotyczącą tematyki zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych. Już 26 października 2017 br. w Poznaniu,  podzielmy się z Państwem wiedzą, którą zdobywaliśmy przez ponad dziesięć lat, praktycznie zgłębiając zagadnienia…

Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie.

  • 7 czerwca, 2017
Szkolenie realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Szkolenie  przygotowane z myślą o tych z Państwa, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty z Programów POIiŚ. Intensywny program…

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

  • 12 kwietnia, 2016
Cel szkolenia Przygotowanie samorządów do rewolucyjnych z ich perspektywy zmian. Czy wiesz, że... ... samorządy czeka rewolucja w zakresie rozliczania podatku VAT, wprowadzane zmiany już teraz budzą liczne wątpliwości co do ich właściwego stosowania oraz znaczenia dla samorządów. Odbiorcy szkolenia…

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

  • 12 kwietnia, 2016
Cel szkolenia Przygotowanie samorządów do rewolucyjnych z ich perspektywy zmian. Czy wiesz, że... ... samorządy czeka rewolucja w zakresie rozliczania podatku VAT, wprowadzane zmiany już teraz budzą liczne wątpliwości co do ich właściwego stosowania oraz znaczenia dla samorządów. Odbiorcy szkolenia…

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

  • 12 kwietnia, 2016
Cel szkolenia Przygotowanie samorządów do rewolucyjnych z ich perspektywy zmian. Czy wiesz, że... ... samorządy czeka rewolucja w zakresie rozliczania podatku VAT, wprowadzane zmiany już teraz budzą liczne wątpliwości co do ich właściwego stosowania oraz znaczenia dla samorządów. Odbiorcy szkolenia…