1

NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI- FUNDAMENTALNE ZMIANY PRZY DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH DLA WIERZYCIELI I ORGANÓW EGZEKUCJI

  • 26 września, 2019
INNE TERMINY 24.03.2020 KIELCE 03.04.2020 BYDGOSZCZ 08.05.2020 WARSZAWA 15.05.2020 LUBLIN Cel szkolenia i program Adresat szkolenia: pracownicy komórek wierzycielskich, pracownicy komórek egzekucji administracyjnej, sekretarze, skarbnicy, radcowie prawni organów dochodzących należności w ramach egzekucji administracyjnej. Cel szkolenia: celem szkolenia jest szczegółowe wyjaśnienie zmian…

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE AKT ORAZ PRZEKAZYWANIE DO ARCHIWUM W ŚWIETLE REGULACJI DOTYCZĄCYCH BIUROWOŚCI I ARCHIWIZACJI AKT SĄDOWYCH: ZAKŁADANIE AKT SĄDOWYCH, PROWADZENIE AKT SĄDOWYCH, PRZEKAZYWANIE AKT DO ARCHIWUM I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ARCHIWIZACJI POZOSTAŁEJ DOKUMENTACJI W SĄDACH.

  • 26 września, 2019
Inne terminy 30.03.2020 Warszawa 27.04.2020 POZNAŃ Cel szkolenia i program   Szkolenie w zakresie stosowania przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, instrukcji kancelaryjnej oraz zasad funkcjonowania archiwum zakładowego i archiwizacji…

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH.

  • 1 sierpnia, 2019
INNE TERMINY: 20.03.2020 WARSZAWA Cel szkolenia i program   MODUŁ 1:   RODO, UODO i inne akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych (definicje, przetwarzanie danych, kiedy stosujemy, przepisy, wyłączenia).   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (przesłanki legalności przetwarzania danych…

NOWE OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH PO NOWELIZACJI PROCEDURY CYWILNEJ DOKONANEJ USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019 ROKU

  • 13 maja, 2019
Cel szkolenia i program   I. Nowe zasady koncentracji materiału dowodowego wobec wprowadzenia posiedzenia przygotowawczego   Czynności stron służące przygotowaniu rozstrzygnięcia – planowanie postępowania dowodowego przez pełnomocnika powoda   Obowiązki pełnomocnika pozwanego – prawidłowa redakcja odpowiedzi na pozew oraz konieczność…

TAKTYKA PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA (METODYKA PRACY PEŁNOMOCNIKA).

  • 13 maja, 2019
Cel szkolenia i program I . WstępProfesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący II. Pełnomocnictwo Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.a. Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.b. Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli…