1

Zmiany w opodatkowaniu i oskładkowaniu honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom od 1 stycznia 2018 roku (w tym w stosowaniu 50 % kosztów uzyskania przychodów) Omówienie najnowszych stanowisk sądów, organów podatkowych i ZUS oraz zmian w przepisach – praktyczne warsztaty.

  • 30 sierpnia, 2018
Opis szkolenia: Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła m.in. zmiany w zasadach stosowania 50 % autorskich kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, w ostatnich miesiącach obserwujemy zmiany w stanowiskach organów podatkowych, wyrażanych w…

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

  • 9 lipca, 2018
PROGRAM SZKOLENIA 1. Omówienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi). 2. Obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie. 3. Rola wytycznych horyzontalnych w procesie…

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.

  • 24 sierpnia, 2017
Komisja Europejska w perspektywie finansowej 2014-2020 kładzie duży nacisk na kwestię przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucje systemu zarządzania i kontroli muszą mieć świadomość zagrożeń, jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by…

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

  • 26 października, 2016
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz zaprezentowanie pragmatycznego wymiaru kontroli zarządczej w jednostce. Atutem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów poruszanej problematyki, faktycznych wdrożeń i zastosowań kontroli zarządczej w codziennej pracy. Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.: Podstawy prawne funkcjonowania kontroli…

Dyscyplina finansów publicznych

  • 26 października, 2016
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz zaprezentowanie zakresu odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Tematyka szkolenia została opracowana tak by osoby pełniące funkcję publiczne znały najważniejsze elementy ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i…

Finanse publiczne 2016

  • 26 października, 2016
Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu odpowiedzialności i obowiązków związanych z praktycznym stosowaniem przepisów z obszaru finansów publicznych i rachunkowości.  Tematyka szkolenia została dobrana tak  by osoby pełniące funkcje publiczne znały najważniejsze elementy ustawy o finansach publicznych ustawy o…

Seminarium OD PAPIERU DO EZD „ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie”

  • 2 czerwca, 2016
Seminarium OD PAPIERU DO EZD "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie" Warszawa, 9 czerwca 2016r. Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 20% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/ezds/formularz_pr20.php Seminarium prowadzić będą…

„Komentarz do planu kont dla samorządowych jednostek budżetowych”

  • 23 lutego, 2016
Prezentujemy opracowanie stanowiące praktyczny przewodnik dotyczący planów kont samorządowych jednostek budżetowych, uwzględniające specyfikę: jednostek oświatowych, pomocy społecznej, urzędów, starostw, powiatowych urzędów pracy   Jest to podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika, głównego księgowego oraz pracowników działów księgowości jednostki budżetowej - nowe…

„Komentarz do planu kont dla samorządowych instytucji kultury”

  • 23 lutego, 2016
Prezentujemy Państwu “Komentarz do planu kont dla samorządowych instytucji kultury”, uwzględniający nowe zasady w związku ze zmianami wprowadzonymi: 1)   -   ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. 2015, poz. 1505) – związane z nowymi zasadami…