1

Archiwizacja dokumentacji

  • 30 stycznia, 2019
Szkolenie skierowane jest do osób: - zajmujących się archiwizowaniem dokumentów - pracujących w sekretariatach i kancelariach - zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji. Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami…

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

  • 9 lipca, 2018
PROGRAM SZKOLENIA 1. Omówienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi). 2. Obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie. 3. Rola wytycznych horyzontalnych w procesie…

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.

  • 24 sierpnia, 2017
Komisja Europejska w perspektywie finansowej 2014-2020 kładzie duży nacisk na kwestię przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucje systemu zarządzania i kontroli muszą mieć świadomość zagrożeń, jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by…

Kontrola zarządcza

  • 25 maja, 2017
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Kontrola zarządcza Program 8 h szkoleniowych: Numer bloku tematycznego Blok tematyczny Liczba godzin 1. Kontrola zarządcza – wprowadzenie do zagadnienia:  Istota kontroli zarządczej  Obszar podmiotowy i przedmiotowy stosowania kontroli zarządczej  Cele kontroli zarządczej i…

„Komentarz do planu kont dla samorządowych jednostek budżetowych”

  • 23 lutego, 2016
Prezentujemy opracowanie stanowiące praktyczny przewodnik dotyczący planów kont samorządowych jednostek budżetowych, uwzględniające specyfikę: jednostek oświatowych, pomocy społecznej, urzędów, starostw, powiatowych urzędów pracy   Jest to podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika, głównego księgowego oraz pracowników działów księgowości jednostki budżetowej - nowe…

„Komentarz do planu kont dla samorządowych instytucji kultury”

  • 23 lutego, 2016
Prezentujemy Państwu “Komentarz do planu kont dla samorządowych instytucji kultury”, uwzględniający nowe zasady w związku ze zmianami wprowadzonymi: 1)   -   ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. 2015, poz. 1505) – związane z nowymi zasadami…

Jak poradzić sobie z funduszem instytucji kultury?

  • 15 grudnia, 2015
Szanowni Państwo, w celu uniknięcia Państwa problemów z funduszem instytucji kultury po zmianach przepisów zapraszamy do zakupu naszego wideo-szkolenia: "Jak poradzić sobie z funduszem instytucji kultury".   To pierwsze na rynku wideo-szkolenie skierowane przede wszystkim do głównych księgowych oraz pracowników…

Warsztaty „ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2? (działającego od połowy sierpnia 2015 r.)

  • 29 września, 2015
Szkolenie dedykowane jest kierownikom podmiotów realizujących zadania publiczne oraz innym osobom uprawnionym do podpisywania dokumentów wychodzących na zewnątrz tych podmiotów. Prowadzone będzie ze szczególnym uwzględnieniem aparatu pojęciowego i słownictwa właściwego dla administratywistów – a nie informatyków. W czasie szkolenia będzie możliwość założenia i…