1

Zmiana podejścia do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i rozliczania za rezultaty na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • 8 października, 2019
Krótko o szkoleniu: Szkolenie poświęcone istotnym zmianom w zleceniu przez instytucje finansów publicznych zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym – zmiana formularzy ofert, sprawozdań i ramowych umów. Formuła szkolenia przewiduje omówienie istnych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz…

Archiwizacja dokumentacji

  • 30 stycznia, 2019
Szkolenie skierowane jest do osób: - zajmujących się archiwizowaniem dokumentów - pracujących w sekretariatach i kancelariach - zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji. Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami…

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

  • 11 września, 2018
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:   Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty>>>     Korzyści dla uczestników szkolenia:   Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu…

RODO – nowe prawo ochrony danych osobowych

  • 3 stycznia, 2018
Nadchodzi nowa era ochrony danych osobowych, przygotuj się i bądź gotowy na zmiany. Korzyści ze szkolenia: 1. Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej zmian jakie stoją przed organizacją w związku z wejściem w życie RODO 2. Merytoryczne przygotowanie do wdrożenia i stosowania…

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.

  • 24 sierpnia, 2017
Komisja Europejska w perspektywie finansowej 2014-2020 kładzie duży nacisk na kwestię przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucje systemu zarządzania i kontroli muszą mieć świadomość zagrożeń, jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by…