1

Zarządzanie zespołem projektowym

  • 26 lipca, 2019
Krótko o szkoleniu: Szkolenie ma za zadanie uświadomić uczestnikom jak ważną rolę pełni lider zespołu. Pokazuje jak tworzyć, motywować i przeprowadzać przez trudności skuteczny, zgrany zespół. Korzyści ze szkolenia: 1. Praktyczne przykłady 2. Na życzenie uczestników szkolenia – praca na…

Gospodarka odpadami – ewidencjonowanie i sprawozdawczość

  • 24 sierpnia, 2018
Krótko o szkoleniu: Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami szkolenie z praktycznymi rozwiązaniami, analizy przypadków, praca na przykładach. Korzyści ze szkolenia: Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę niezbędną do prowadzenia w sposób samodzielny kompleksowej, bieżącej ewidencji odpadów oraz corocznych zbiorczych zestawień danych…

Prof. Jerzy Bralczyk – Sztuka mówienia – o perswazji i manipulacji językowej

  • 22 sierpnia, 2018
I.   Część wykładowa: Sztuka mówienia i perswazja językowa 1.  Mówienie, przemawianie, rozmawianie. Świadomość zasad a spontaniczność komunikacji. Podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami; wiarygodność; sprawność językowa. 2.  Różne poziomy kontaktu: czynniki sytuacyjne; mowa…

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI- AKREDYTOWANY KURS (30 H)

  • 9 lipca, 2018
PROGRAM SZKOLENIA 1. Wprowadzenie  - pre-test – sprawdzający wiedzę Uczestników przed szkoleniem - modele zarządzania zasobami ludzkimi – ujęcie praktyczne - strategia personalna firmy i jej dostosowanie do kultury organizacyjnej - zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządowych (case study – analiza…

Profesjonalny trener wewnętrzny

  • 20 czerwca, 2018
Krótko o szkoleniu: Współczesny świat szkoleń wymaga od trenera kompetencji i profesjonalizmu na najwyższym poziomie. Szkolenie dedykowane jest dla trenerów, którzy chcą rozwinąć umiejętności pozwalające im tworzyć i prowadzić unikatowe szkolenia w warsztatowej formie, jednocześnie efektywne dla uczestników. Korzyści ze…

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

  • 12 kwietnia, 2018
Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji…

Komunikacja wewnętrzna i internal PR

  • 25 października, 2017
Krótko o szkoleniu: Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom pełne zrozumienie roli, jaką odgrywa komunikacja wewnętrzna w procesie budowania całościowego wizerunku firmy. Podjęta zostanie kwestia budowania wspólnej kultury oraz klimatu organizacyjnego, jako czynników wspierających efektywną komunikację i współpracę. Korzyści ze szkolenia:…

Sposoby pozyskiwania klientów

  • 9 października, 2017
Korzyści ze szkolenia: Szkolenie ma na celu wskazanie praktycznych i sprawdzonych sposobów na pozyskanie klientów. Dzięki szkoleniu uczestnicy: • Zrozumieją znaczenie prospectingu jako elementu „budującego przyszłą sprzedaż” • Zrozumieją znaczenie cross i up sellingu • Poznają znaczenie wizerunku firmy, standardów…

Asertywność w kontaktach zawodowych

  • 11 lipca, 2017
Krótko o szkoleniu: Asertywność w kontaktach z innymi ludźmi i sobą samym jest umiejętnością przejawiającą się w bezpośrednim komunikowaniu własnych myśli, uczuć, potrzeb, dbałością o własne prawa bez naruszania praw innych osób. A ponieważ nie jest to cecha charakteru a…