1

Zarządzanie zespołem projektowym

  • 26 lipca, 2019
Krótko o szkoleniu: Szkolenie ma za zadanie uświadomić uczestnikom jak ważną rolę pełni lider zespołu. Pokazuje jak tworzyć, motywować i przeprowadzać przez trudności skuteczny, zgrany zespół. Korzyści ze szkolenia: 1. Praktyczne przykłady 2. Na życzenie uczestników szkolenia – praca na…

Archiwizacja dokumentacji

  • 30 stycznia, 2019
Szkolenie skierowane jest do osób: - zajmujących się archiwizowaniem dokumentów - pracujących w sekretariatach i kancelariach - zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji. Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami…

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

  • 11 września, 2018
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:   Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty>>>     Korzyści dla uczestników szkolenia:   Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu…

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

  • 9 lipca, 2018
PROGRAM SZKOLENIA 1. Omówienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi). 2. Obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie. 3. Rola wytycznych horyzontalnych w procesie…

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

  • 12 kwietnia, 2018
Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji…

Zarządzanie nieruchomościami – warsztat

  • 23 stycznia, 2018
Szkolenie przygotuje do nowego i kreatywnego spojrzenia na nieruchomości. Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe rozwiązania na to jak sobie radzić z obsługą techniczną w zakresie eksploatacji, konserwacji i kontroli funkcjonowania nieruchomości. Dowiedzą się również jak fachowo i bez omyłek prowadzić książkę…