Pracownik powinien pojawić się w pracy zgodnie z grafikiem.

Po zakończeniu zwolnienia lekarskiego pracownik powinien pojawić się w pracy w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem (grafikiem) pracy przypada najbliższy zaplanowany jego dzień pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy w czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Oczywiście pracodawca może dokonać zmiany harmonogramu pracy i wyznaczyć pracownikowi dzień pracy, przypadający bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. O zmianie grafiku pracodawca powinien jednak uprzedzić pracownika, aby ten wiedział, że ma przyjść do pracy w innym terminie niż pierwotnie zaplanowanym.

Podstawa prawna
art. 22 § 1, art. 100 § 2 pkt 1, art. 128 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych