Pracownik powinien pojawić się w pracy zgodnie z grafikiem.

Po zakończeniu zwolnienia lekarskiego pracownik powinien pojawić się w pracy w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem (grafikiem) pracy przypada najbliższy zaplanowany jego dzień pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy w czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Oczywiście pracodawca może dokonać zmiany harmonogramu pracy i wyznaczyć pracownikowi dzień pracy, przypadający bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. O zmianie grafiku pracodawca powinien jednak uprzedzić pracownika, aby ten wiedział, że ma przyjść do pracy w innym terminie niż pierwotnie zaplanowanym.

Podstawa prawna:

  • art. 22 § 1, art. 128 § 1, art. 100 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy
  • Zapraszamy na PortalKadrowy.pl