Celem programu „Przyjazna Polska jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą. W szczególności program promuje polskie gminy, które spełniają następujące kryteria:

 • zapewniają przyjazne podejście administracji do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości,
 • w rozwoju społeczno-ekonomicznym i dbaniu o środowisko naturalne kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności oraz dążą do zrównoważonego rozwoju,
 • stwarzają korzystne warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu,
 • działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy,
 • dbają o rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania podejmowane w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji,
 • stwarzają korzystne i godne warunki życia dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • dążą do podnoszenia jakości oraz stanu infrastruktury technicznej,
 • charakteryzują się gospodarnością i umiejętnością tworzenia oraz realizowania planów rozwojowych.

Ważne jest również podkreślenie różnorodności naszego kraju, która jest jego mocną stroną, dlatego też uczestnicy programu „Przyjazna Polska” mają możliwość wzięcia udziału w dziewięciu certyfikacjach tematycznych:

 • „Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”.
 • „Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”.
 • „Kraina Historii i Kultury” /„History & Culture Destination”.
 • „Kraina Turystyki i Przygody” / „Tourism & Adventure Destination”.
 • „Zielona Gmina” / „Green Community”.
 • „eGmina” / „eCommunity”.
 • „Specjalistyczna Gmina Agro” / „Specialized Agro Community”
 • „Gmina z Tradycją” / „Traditional Community”
 • „Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa”

Do konkursu zgłosiło się już 29 samorządów z całej Polski: http://www.przyjaznapolska.pl/uczestnicy.html

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.przyjaznapolska.pl