Autorzy nowelizacji chcą złagodzić kryteria, które należy spełnić, żeby wejść w skład zasobu kadrowego. Posłowie uznali, że urzędnicy służby cywilnej nie będą musieli wykazywać się pięcioletnim stażem pracy. Zdaniem autorów nowelizacji umożliwi to zakwalifikowanie do zasobu kadrowego większej liczby młodych i sprawnych urzędników.