Same towarzystwa ubezpieczeniowe już dawno dostrzegły niszę rynkową, coraz chętniej włączając do swojej oferty tzw. pakiety dla gmin. W ten sposób polisy sprzedają w drodze przetargu PZU, Ergo Hestia, Warta i Concordia, które na brak zainteresowania swoimi produktami nie mogą narzekać. Ich oferta jest szeroka: oprócz dróg, ubezpieczają również szkoły, przedszkola, przychodnie, zakłady żywienia zbiorowego, pracowników samorządowych, a nawet miejskie szatnie.

Zainteresowanie gmin ubezpieczeniami jest coraz większe, mimo że polisa zwłaszcza dla dużych ośrodków nie jest tania. Dla 90-tysięcznego miasta roczna składka waha się w granicach 10-30 tys. zł. W przypadku miasta 200-tysięcznego o dużej szkodowości jest to już ok. 200 tys. zł, przy sumie gwarancyjnej wynoszącej 1 milion złotych. W dużych miastach, gdzie oprócz dróg w grę wchodzą również wiadukty i mosty, składki są jeszcze większe.