Głównym celem konkursu EuroSkills 2008 jest zachęcenie młodzieży do kształcenia zawodowego, rozwijania umiejętności oraz kontynuowania kariery w tym kierunku. EuroSkills 2008 będzie obejmować około 40 dyscyplin w 6 głównych dziedzinach umiejętności (twórczość artystyczna i moda, ICT, przemysł wytwórczy i inżynieria, konstrukcje i budownictwo, transport i logistyka, usługi społeczne, osobiste i zdrowotne). Zostały one wybrane ze względu na ich znaczenie dla Europy, jej wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Krajowa selekcja i rekrutacja kandydatów rozpoczęły się pod koniec 2007 roku i potrwają do kwietnia 2008 r. Organizatorzy rozpoczęli już pracę nad ogólnoeuropejską kampanią reklamową i prowadzą działalność promocyjną. ESPO pomaga swoim członkom w różnych państwach europejskich w rozwoju krajowych konkursów umiejętności. Finał konkursu odbędzie się w dniach 18-20 września w Rotterdamie.

Organizacja konkursu doskonale wpasowuje się w ogólne cele procesu Kopenhaskiego odnośnie współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. EuroSkills poprzez stworzenie platformy, dzięki której można zademonstrować, przetestować, porównać i udoskonalić podstawowe umiejętności i poziom kompetencji przyszłych pracowników, zapewnia wyjątkową okazję do poprawy wizerunku, jakości i atrakcyjności systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). EuroSkills skupi również wszystkie zainteresowane strony, pomoże w nawiązaniu kontaktów i partnerstwa pomiędzy organizacjami działającymi w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego i dzięki temu przyczyni się to stworzenia wzajemnego zaufania pomiędzy systemami kształcenia szkolenia zawodowego Państw Członkowskich. Jest to szczególnie istotne w okresie, kiedy w całej Europie są wprowadzane Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF).

Podczas konkursu zostanie zorganizowane forum (EuroSkills Village), w czasie którego można będzie dzielić się pomysłami i poznawać innych ludzi. Ta okazja zostanie wykorzystana w celu zaprezentowania postępu w polityce, np. Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (the European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET) oraz EQF, a także różne inicjatywy związane z decyzją Rady „New skills for new jobs”, która została przyjęta w listopadzie ubiegłego roku.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie EuroSkills www.euroskills2008.nl.

W Polsce organizację kwalifikacji do konkursu, tj. PolSkills 2008, koordynuje Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) której powierzono reprezentowanie Polski w European Skills Promotions Organisation, a tym samym przygotowywanie krajowych kwalifikacji. NOT uruchomiła specjalną stronę internetową www.polskills.pl na której mogą się rejestrować zarówno zawodnicy, jak i pracodawcy pragnący włączyć się w organizację konkursu. Koncepcja PolSkills zakłada m.in. parytet udziału uczniów, studentów i pracowników, tak aby pokazać młodzieży możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Natomiast idea samego konkursu EuroSkills przewiduje wiele konkurencji drużynowych, co również jest cenną nauką współdziałania i pracy w grupie. Dodatkowo, liczny udział polskiej młodzieży może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego w Polsce.

źródło: www.men.gov.pl