Ukraińskie władze koszt organizacji projektów oszacowały na 24 miliardy dolarów, jednak państwo pokryje tylko nieco ponad 10 proc. tych inwestycji, resztę pieniędzy wyłożą prywatni inwestorzy.

– Spośród zaplanowanych inwestycji tylko 4 mld dolarów będą pochodziły ze środków państwowych, czyli budżetu państwa i z pieniędzy samorządowych – mówi dziennikowi Oleksander Motsyk, ambasador Ukrainy w Polsce.

Ukraińskie inwestycje są finansowane głównie rodzimym kapitałem, jednak Ukraińcy są otwarci na inwestorów zagranicznych, w tym z Polski.