Od tego czasu gminy będą mogły udzielać pomocy w formie zwolnień z podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał, bez konieczności opiniowania ich przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz urzędowego zawiadamiania Komisji Europejskiej – wyjaśnia Piotr Pałka z UOKiK-u.

Według niego, dzięki nowym rozwiązaniom gminom będzie łatwiej zachęcić do inwestowania niż do tej pory.

Rozporządzenie obowiązuje do końca tego roku z uwagi na zmiany, jakie w zakresie pomocy regionalnej mają wejść w życie po nowym roku. Chodzi między innymi o wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013.