Chodzi o przepisy dotyczące zmiany ogłoszeń, treści specyfikacji, poprawiania omyłek w ofertach oraz przesłanek do odrzucenia ofert.

Na innych niż dotychczas zasadach będą też uzupełniane dokumenty. Dzisiaj, jeśli wykonawca nie złoży ich na czas, zostaje wezwany do uzupełnienia przez zamawiającego. Nowe dokumenty mogą potwierdzać stan na dzień późniejszy niż termin składania ofert. Jeśli więc firma nie dołączyła do oferty zaświadczenia z banku o stanie posiadanych środków, to może przynieść dokument wystawiony później i potwierdzający stan konta na ten dzień.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm poprawką uzupełniane dokumenty będą musiały potwierdzać stan najpóźniej na dzień składania ofert. Wykonawca będzie mógł więc przynieść zaświadczenie z banku wystawione z datą późniejszą, ale potwierdzające, że w dniu składania ofert (lub wcześniej) dysponował wymaganą kwotą.


Nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta