Jednakże gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu centralnego o wysokości 30 – 50% kosztów poniesionych na budowę, przebudowę lub remont budynków mieszkalnych. Pomoc będzie również obejmować zmianę sposobu uzytkowania budynków niemieszkalnych, a także kupno mieszkań komunalnych, posiadających status lokalu socjalnego. Powyższe rozwiązania przewiduje Ministerstwo Infrastruktury, które sporządziło projekt nowelizacji ustawy z 8. 12. 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. nr 251, poz. 1844).

Zdaniem zastępcy dyrektora departamentu strategii budownictwa i mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Stanisława Kuronia, dzięki nowelizacji pojawi się szansa na zwiększenia zainteresowania samorządów uzyskaniem finansowego wsparcia z budżetu państwa dla przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla najuboższych.

W resorcie infrastruktury pojawiła się inicjatywa, w myśl której gminy będą prowadzić budowę domów komunalnych oraz składać propozycje wynajmu mieszkań osobom zamieszkującym budynki o niskim standardzie.

Ponadto – opuszczone mieszkania maja zostać zmienione na lokale socjalne dla osób najuboższych oraz tych, które oczekują na eksmisję – podaje „Gazeta Prawna”