Przypomnijmy – pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną, w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne. Badania te wykonywane są na koszt pracodawcy, na podstawie umowy zawartej z podstawową jednostką medycyny pracy. W obecnym stanie prawnym – umowa ta może być zarówno ustna, jak i pisemna. Przepisy nie nakładają bowiem obowiązku zachowania konkretnej formy umowy.
Projekt nowelizacji o służbie medycyny pracy, nad którym obecnie pracuje Sejm, wprowadza bezwzględny obowiązek zachowania formy pisemnej umowy.

Podstawa prawna

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (druk sejmowy nr 261).
  • Portal Kadrowy – w serwisie m.in. aktualne interpretacje nowości kadrowych, zapowiedzi zmian w prawie pracy, baza wzorów kadrowych, wskaźniki, kalkulatory, orzeczenia SN, akty prawne. Eksperci Portalu udzielają odpowiedzi na pytania z prawa pracy.
    www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych