Wszystkie kluby sejmowe poparły 16 lipca br. projekt nowelizacji ustawy o języku polskim. W projekcie, który powstał z inicjatywy Senatu, zapisano także, że na wniosek jednej ze stron zawieranej umowy, może ona zostać także sporządzona w języku obcym. Stroną wnioskującą będzie mógł być pracownik niebędący obywatelem polskim, pochodzący zarówno z jednego z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza niej.