Najwięcej skorzystają drogowcy. Pięć z projektów dotyczy właśnie autostrad i dróg ekspresowych. Dofinansowane zostaną m.in. projekt budowlany autostrady A4 pomiędzy Tarnowem a Rzeszowem (6 mln euro) oraz sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia budowy autostrady A2 pomiędzy Warszawą a Kukurykami (5 mln euro). Prawie 5 mln euro unijnego wsparcia zostanie wydane na przygotowanie modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego, krakowskie lotnisko otrzyma 2,4 mln euro m.in. na poprawę bezpieczeństwa i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.