Okazało się, że polscy urzędnicy nie zamieszczali ogłoszeń o przetargach w Dzienniku Urzędowym UE. Taki obowiązek nakłada na nich unijne i polskie prawo. Przez te zaniedbania Bruksela może zażądać zarówno zwrotu dotacji, które już nam przekazała, jak i odmówić zapłacenia kolejnych faktur. W sumie dotyczy to ponad 70 mln euro. Mimo dramatycznego stanu dróg realizacja programu "Transport" idzie słabo – z przyznanych na lata 2004 – 2006 ok. 1,1 mld euro do sierpnia tego roku wydaliśmy 2,21 proc.