Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą pieniądze na walkę z bezrobociem, wyrównywanie szans w szkołach, kształcenie inżynierów i biotechnologów, ale też murarzy czy innych budowlańców, którzy dziś z Polski uciekają. To najbardziej skomplikowany program wydawania pieniędzy z Unii. Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się go uzgodnić z Komisją jako pierwszy – mówi gazecie Jerzy Kwieciński, wiceminister w resorcie rozwoju regionalnego, odpowiedzialny za negocjacje.

Co się zmieni w Polsce dzięki euro, które będziemy wydawać do 2015 r.? Prawie milion bezrobotnych skorzysta z pomocy w szukaniu pracy, 100 tys. osób dostanie dotację na założenie własnej firmy. Zastrzyk finansowy obejmie też edukację. Na pieniądze mogą liczyć przedszkola na wsi, szkoły zawodowe i niektóre kierunki studiów. Te, które mogą dać specjalistów pracujących w sektorach nowoczesnych technologii – wyjaśnia „Gazeta Wyborcza”.