W efekcie między innymi ustawa o CBA, likwidacji WSI, służbie cywilnej, lustracji czy wyborach samorządowych może powtórzyć los sztandarowej ustawy Prawo o adwokaturze, otwierającej korporacje prawnicze, która nie tak dawno częściowo została zakwestionowana przez Trybunał. Do dnia dzisiejszego posłowie PiS nie potrafią ostatecznie rozwiązać problemu korporacjonizmu. Jest niemal pewne, że w tych dniach, skoro pod ustawą widnieje już podpis prezydenta, do Trybunału Konstytucyjnego zostanie zaskarżona Ordynacja samorządowa.