Przewiduje to projekt zmian w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej. Przygotowany przez komisję Przyjazne państwo” przeszedł wczoraj (6 października 2010 r.) pierwsze czytanie w Sejmie.