Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2009 r. (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458), budzą wątpliwości samorządowców. Chodzi o niejasne warunki zatrudniania nowych pracowników, formę rekompensaty za nadgodziny (gotówkę lub wolne) czy brak możliwości odwołania się do sądu pracy przez urzędnika, któremu wystawiono negatywną ocenę.

Głosy o potrzebie zmian napływają z całej Polski. Samorządowcy narzekają, że ich uwagi nie zostały wysłuchane w trakcie prac nad nowymi przepisami. Teraz domagają się ich jak najszybszej zmiany.

Urzędnicy Kancelarii Premiera, którzy przygotowywali projekt nowej ustawy, odpowiadają, że uzyskał on poparcie przedstawicieli samorządów na forum komisji wspólnej rządu i samorządu. Poza tym jest jeszcze za wcześnie na zmiany. Ich zdaniem przepisy nie wymagają nowelizacji, ale jedynie interpretacji, co powinno skutecznie rozwiać wątpliwości.