Senat przyjął nowelizację ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dzięki niej minister finansów będzie swobodnie dobierał kandydatów na kierownicze stanowiska w administracji podatkowej ze skarbowego zasobu kadrowego. Konkursy zostaną zlikwidowane.

Wprowadzona zostanie również rotacyjność i kadencyjność na kierowniczych stanowiskach w administracji podatkowej. Funkcję dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego będzie można pełnić maksymalnie pięć lat w tej samej izbie lub urzędzie.

ETAP LEGISLACYJNY: ustawa wróci teraz do Sejmu

Senatorowie zagłosowali za ustawą o likwidacji wojewódzkich kolegiów skarbowych (WKS). Kolegia zostały utworzone w celu koordynacji działań służby celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Analiza pracy WKS wykazała jednak, że taka forma współpracy jest zbyt sformalizowana i mało efektywna. Dlatego resort finansów zdecydował o ich likwidacji.

ETAP LEGISLACYJNY: ustawa wróci teraz do Sejmu

Senat wprowadził dziewięć redakcyjnych poprawek do uchwalonej 6 lipca nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Nowela zakłada m.in. zwiększenie swobody w obrocie nieruchomościami (w tym mieszkaniami). W przypadku wtórnej sprzedaży nieruchomości wykupionej z zasobów publicznych wojewoda, rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa będą mogli zrezygnować z żądania zwrotu wcześniej udzielonej bonifikaty. Osoby, które środki ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą na zakup większego mieszkania, będą zwolnione z obowiązku zwrotu bonifikaty z mocy ustawy.

Nowelizacja upraszcza również zasady nadawania uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomościami. Kandydaci ubiegający się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nie będą musieli już posiadać wyższego wykształcenia prawniczego, ekonomicznego lub technicznego. Wystarczy, że ukończą studia i zdobędą tytuł magistra.

ETAP LEGISLACYJNY: Poprawiona ustawa została przekazana ponownie do Sejmu