Urzędnikowi państwowemu nie wolno uczestniczyć w strajkach lub akcjach zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu albo w działalności sprzecznej z jego obowiązkami. Taki zakaz ustala art. 19 ust. 3 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 86, poz. 953 ze zm.). Oznacza to, że nawet jeśli urzędnik jest niezadowolony np. z pensji, to nie może zastrajkować.