Jak wynika z danych resortu rozwoju regionalnego, do których dotarła „Rz”, wśród urzędników zajmujących się wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej najwięcej, średnio 5600 zł brutto, zarabiają pracownicy ministerstw. W regionach płace są już dużo niższe. W urzędach marszałkowskich na Śląsku i Kujawach wynoszą 2600 – 2700 zł brutto, a więc mniej niż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2010 r., które wyniosło 3316,38 zł. Z urzędów marszałkowskich najwięcej płaci mazowiecki (średnio 5200 zł brutto).