Jeżeli wartość przekraczała tę kwotę, ale pozostawała poniżej tzw. progów unijnych, przesyłali ogłoszenia prezesowi UZP, a ten publikował je w Biuletynie Zamówień Publicznych. Teraz wszystkie ogłoszenia dotyczące zamówień o wartości niższej niż progi unijne są zamieszczane przez samych zamawiających.

Instrukcja, jak zamieścić ogłoszenie, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.portal.uzp.gov.pl