Taki m.in. wniosek wynika z badania poziomu wiedzy o metodzie CAF 2006 wśród jednostek samorządu terytorialnego. Jak podkreślono w raporcie z badań system zarządzania jakością oparty o wymagania normy ISO 9001 oraz model CAF będzie w perspektywie długoterminowej znaczącym narzędziem wspierającym pożądane kierunki rozwoju administracji. Dlatego należy zapewnić równoprawny status systemów i metod zarządzania jakością w procesach badania, kontroli działania i poprawy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Z tego powodu autorzy badania rekomendują konieczność wsparcie samorządów w stosowaniu koncepcji zarządzania jakością. Dostrzegają także potrzebę rozbudowy form wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Badanie zostało zrealizowanie przez firmę BMCS Daniel Matczak jako jedno z działań objętych projektem „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Partnerstwo: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Lider Partnerstwa) oraz F5 Konsulting Sp. z o.o. (Partner).

Raport dostępny jest na stronie www.administracja.mswia.gov.pl