Zdaniem senatorów przyjęcie takiego rozwiązania ograniczyłoby możliwość weryfikowania jakości kadr. Ponadto senator Marek Rocki zaproponował, aby osoby posiadające tytuł doktora nie mogły automatycznie zostać członkami PZK, gdyż oznaczałoby to poszerzenie zasobu o ponad 35 tys. osób.

Autorzy ustawy (posłowie PiS) twierdzą jednak, że takie rozwiązanie pozwoli pozyskać wysokiej klasy specjalistów.

Nowelizacja ustawy o PZK umożliwia ponadto wejście do PZK wszystkim urzędnikom służby cywilnej. Obecnie trafiają do niego tylko ci, którzy posiadają pięcioletni staż pracy.