Obecnie szef służby cywilnej jedynie nawiązuje stosunek pracy z dyrektorem generalnym. Projekt przewiduje, że będzie on go także zwalniał oraz ustalał wysokość jego wynagrodzenia na wniosek lub po zaciągnięciu opinii właściwego szefa urzędu, np. ministra.Rząd proponuje, że za 1 godzinę pracy nadliczbowej w dni robocze będzie przysługiwało 1,25 godziny wypoczynku, a za 1 godzinę nadliczbową w dni świąteczne – 1,5 godziny. Z drugiej strony urzędnicy będą musieli dwa razy dłużej pracować w służbie cywilnej, aby zyskać 12 dni dodatkowego urlopu.Nowelizacja zakłada też, że pracownicy SC będą mogli być oceniani częściej niż raz na dwa lata.