Zgodnie z założeniami kobiety i mężczyźni mieliby prawo do przechodzenia na emeryturę w wieku 65 lat. Problem z obecnymi przepisami polega na tym, że urzędnicy mianowani w jednostkach samorządowych mogą zostać zwolnieni m.in ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Ten zapis ustawy o pracownikach samorządowych umożliwia rozwiązanie umowy o pracę z kobietą 5 lat wcześniej niż z mężczyzną.Senacki projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych (druk senacki nr. 811 z 10 marca 2010 r.) jest efektem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W 2000 roku uzanł, że dotychczasowe rozwiązanie jest sprzeczne z Ustawą Zasadniczą.