W cieniu karygodnej nowelizacji Ordynacji samorządowej Sejm wprowadził pozytywną zmianę w statusie pracowników samorządowych. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2006 roku o pracownikach samorządowych urzędnik samorządowy nie będzie mógł wykonywać dodatkowej pracy, kolidującej z jego obowiązkami służbowymi. Obecnie w Polsce to zjawisko nagminne, będące jednym z podstawowych przejawów korupcji. 

Specjaliści często przygotowują projekty, które następnie sami zatwierdzają, np. geodeci dokonują podziału działek w ramach własnej działalności gospodarczej, który następnie zatwierdzają jako urzędnicy, a architekci miejscy opiniują własne projekty wykonane w ramach dodatkowej działalności. Takie praktyki powinny być zlikwidowane. Dlatego mam nadzieję, że nowela przyczyni się do wprowadzenia przejrzystych zasad. Urzędnik bowiem nie powinien wykonywać pracy pozostającej w konflikcie z obowiązkami zawodowymi – twierdzi Jerzy Regulski profesor, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.